Bezpłatna biblioteka

Ibuk.pl

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informuję że od października 2014 r. uzyskają Państwo bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych, wydane przez renomowane polskie oficyny.
Czytaj więcej

      Ostatni dyżur - Podpisz petycję do decydentów

Ostatni Dyżur Zapraszamy do podpisywania Recepty (apelu) kierowanej do polskich decydentów o podjęcie natychmiastowych działań w celu opracowania, a także wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne: www.ostatnidyzur.pl

Raport NRPiP "Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego
w świadczenia pielęgniarek i położnych"Cykl warsztatów szkoleniowych dla kadry kierowniczej pielęgniarek i położnych organizowanych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych - Komunikat 1


Komunikat nr 1

Zgodnie z oczekiwaniem środowiska pielęgniarek i położnych Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, planuje zorganizowanie w czwartym kwartale 2013 roku i pierwszym kwartale 2014 roku, cyklu warsztatów szkoleniowych dla kierowniczej kadry pielęgniarek i położnych.

Przedstawiamy proponowaną przez nas tematykę warsztatów, z prośbą o wskazanie w których chcieliby Państwo wziąć udział:

  1. Organizacja stanowiska pracy w jednostkach opieki zdrowotnej o różnym charakterze (obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność).
  2. Planowanie zatrudnienia zgodnie z potrzebami stanowiska pracy.
  3. Planowanie rozwoju zawodowego pielęgniarek i położnych. Koncepcje planowania doskonalenia zawodowego pracowników.
  4. Zastosowanie systemów oceniania i systemów motywacyjnych.
  5. Odpowiedzialność pracodawcy za prawidłowe warunki pracy na stanowisku pielęgniarki i położnej.
  6. Ergonomia i wartościowanie pracy.
  7. Proces akredytacji w podmiocie leczniczym – rola pielęgniarki, położnej.
  8. Propozycje tematów, które Państwa interesują

Planowany koszt ok. 200 zł

Odpowiedzi prosimy przesłać do 15 lipca 2013 r.

Kolejny komunikat ustalający szczegółowy program pojawi się w ostatnich dniach sierpnia.


POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

Nasze profile społecznościowe

 

facebook  twitter  youtube