• Grażyna Rogala-Pawelczyk

  Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 • Sztandar Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

 • Spotkanie z Premierem RP

 • Spotkanie z Lechem Wałęsą

  Prezes NRPiP wręcza b. Prezydentowi RP książkę "Idea Samorządności"

 • XXII Forum ekonomiczne

  Wystąpienie Prezes NRPiP Zobacz więcej...

 • Wystąpienie Ministra Zdrowia

  Na VI Krajowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych zabrał głos Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz

 • Panie Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 • Posiedzenie NRPiPCykl warsztatów szkoleniowych dla kadry kierowniczej pielęgniarek i położnych organizowanych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych - Komunikat 1


Komunikat nr 1

Zgodnie z oczekiwaniem środowiska pielęgniarek i położnych Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, planuje zorganizowanie w czwartym kwartale 2013 roku i pierwszym kwartale 2014 roku, cyklu warsztatów szkoleniowych dla kierowniczej kadry pielęgniarek i położnych.

Przedstawiamy proponowaną przez nas tematykę warsztatów, z prośbą o wskazanie w których chcieliby Państwo wziąć udział:

 1. Organizacja stanowiska pracy w jednostkach opieki zdrowotnej o różnym charakterze (obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność).
 2. Planowanie zatrudnienia zgodnie z potrzebami stanowiska pracy.
 3. Planowanie rozwoju zawodowego pielęgniarek i położnych. Koncepcje planowania doskonalenia zawodowego pracowników.
 4. Zastosowanie systemów oceniania i systemów motywacyjnych.
 5. Odpowiedzialność pracodawcy za prawidłowe warunki pracy na stanowisku pielęgniarki i położnej.
 6. Ergonomia i wartościowanie pracy.
 7. Proces akredytacji w podmiocie leczniczym – rola pielęgniarki, położnej.
 8. Propozycje tematów, które Państwa interesują

Planowany koszt ok. 200 zł

Odpowiedzi prosimy przesłać do 15 lipca 2013 r.

Kolejny komunikat ustalający szczegółowy program pojawi się w ostatnich dniach sierpnia.


POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

Nasze profile społecznościowe

 

facebook  twitter  youtube