Bezpłatna biblioteka

Ibuk.plBezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra. Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych, wydane przez renomowane polskie oficyny.
Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA 1)
 
z dnia 15 marca 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnychNa podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1.


W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. Nr 108, poz. 706) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i epidemiologii;”;
2) § 4 otrzymuje brzmienie: 
„§ 4. Specjalista do spraw mikrobiologii: 1) posiada specjalizację w dziedzinie mikrobiologii, mikrobiologii medycznej lub mikrobiologii lekarskiej;
2) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zawodzie diagnosty laboratoryjnego w szpitalnym laboratorium mikrobiologicznym albo innym laboratorium mikrobiologicznym wykonującym badania na rzecz szpitali.”.

 

§ 2.


Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 

Poprzednie brzmienie rozporządzenia:

§ 3.

Specjalista do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii: 

1) posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii;
2) posiada średnie medyczne lub wyższe wykształcenie w dziedzinie pielęgniarstwa;
3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki lub w zawodzie położnej wykonywanym w szpitalu.
§ 4.

Specjalista do spraw mikrobiologii: 

1) posiada wyższe wykształcenie w dziedzinie medycyny, biologii, chemii lub biotechnologii albo dziedzinach pokrewnych;
2) posiada specjalizację w dziedzinie mikrobiologii;
3) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zawodzie diagnosty laboratoryjnego w szpitalnym laboratorium mikrobiologicznym albo innym laboratorium mikrobiologicznym wykonującym badania na rzecz szpitali.

 

Nasze profile społecznościowe

 

facebook  twitter  youtube